رسيدن به جايگاه يکي از سه شرکت برتر سرمايه گذاري چند کسب و کاره در سطح کشور به لحاظ ارزش دارايي ها با اتکا به توانمندي هاي ملي، مديريتي و سرمايه انساني در اختيار
 • تحقق انتظارات سهامداران درخصوص بازده مورد انتظار و پرداخت سود نقدي در زمان مناسب
 • کسب بالاترين بازده ممکن و بکارگيري تمام توان و استعداد به منظور بهبود ارزش دارائيهاي در اختيار
 • انتخاب بهينه قلمرو فعاليت هاي اقتصادي از ميان فرصتهاي جذاب
 • خلق ارزش و ثروت در چارچوب بازدهي نقدي و ارزش افزوده حاصل از سرمايه گذاري (با تکيه بر ايجاد زنجيره ارزش)
 • فراهم آوردن زمينه سودآوري بلندمدت و پايدار
 • بکارگيري رويکردهاي دانش بنيان مبتني بر بين المللي شدن
 • توانمندسازي و توسعه سرمايه هاي انساني

پس از ساماندهی اقدامات معطوف به بازنگری در برنامه راهبردی شرکت در سال 1393 و 1394 و تصویب پورتفوی صنایع هدف برای افق منتهی به سال 1398 شامل:

 

-  صنایع معدنی )کانی های فلزی، غیر فلزی و سیمان(

 - صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

-  صنعت برق و انرژی

-  گروه مالی  )به همراه تکمیل زنجیره و خدمات فنآوری اطلاعات و ارتباطات(

-  صنعت حمل و نقل

 - مستغلات  )با محوریت توسعه زمین(

اقدامات شرکت طی سال ۹۶ در دو حوزه شناسایی سایر حوزه های جذاب در فرصت های پیش رو و هم چنین تعمیق استراتژی ها از طریق عملیاتی سازی در هلدینگ های موجود پیگیری شد که منجر به قرار گرفتن خدمات سلامت) دارو، تجهیزات پزشکی و ...( در پرتفوی صنایع هدف شرکت از یک سو و شناسایی تنوع کسب و کارهای هدف در صنعت ساختمان، بررسى جداسازى گروه خدمات فناورى اطلاعات و ارتباطات از گروه مالى و تشکیل گروه مستقل و تدوین استراتژی های مرتبط، تعمق فعالیت های گروه مالی و تشکیل گروه اکتشاف و تولید (E&P) شد.

جاری سازی راهبردهای غدیر در بستر برنامه ریزی استراتژیک در حوزه هاى ذکر شده و سایر حوزه ها و فرصت هاى پیش رو در مسیر شناسایی، پیکره بندی و نظام مستندسازی قرار دارد.

 • شفافيت در اهداف، برنامه‌ها، مباني تصميمات، منابع و مصارف براي همه ذينفعان
 • حرکت در راستاي منافع ملي و همسو با جهت گيري برنامه توسعه اقتصادي کشور
 • ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي و پايبندي به رعايت اخلاق حرفه‌اي
 • قانون مداري (از منظر درک، رعايت و اجرا) با تاکيد بر منافع ذينفعان
 • بهره‌گيري از دانش و آگاهي روزآمد و تلاش درجهت تقويت اقتصاد دانش بنيان
 • تاکيد بر شايسته سالاري با محور بکارگيري ابزارهاي شايسته