آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1205832.36
تغییر شاخص: -0.4796
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
زمان سرجمع معاملات: 19:25
تعداد معاملات: 3425934
ارزش معاملات: 68,945,337,398,399
حجم معاملات: 6,292,455,511
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 47,947,385,567,204,900