آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 98157.30
تغییر شاخص: 0.0089
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
زمان سرجمع معاملات: 16:59
تعداد معاملات: 76096
ارزش معاملات: 7,174,196,527,107
حجم معاملات: 3,308,900,475
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,911,532,387,047,020