رسيدن به جايگاه يکي از سه شرکت برتر سرمايه گذاري چند کسب و کاره در سطح کشور به لحاظ ارزش دارايي ها با اتکا به توانمندي هاي ملي، مديريتي و سرمايه انساني در اختيار
 • تحقق انتظارات سهامداران درخصوص بازده مورد انتظار و پرداخت سود نقدي در زمان مناسب
 • کسب بالاترين بازده ممکن و بکارگيري تمام توان و استعداد به منظور بهبود ارزش دارائيهاي در اختيار
 • انتخاب بهينه قلمرو فعاليت هاي اقتصادي از ميان فرصتهاي جذاب
 • خلق ارزش و ثروت در چارچوب بازدهي نقدي و ارزش افزوده حاصل از سرمايه گذاري (با تکيه بر ايجاد زنجيره ارزش)
 • فراهم آوردن زمينه سودآوري بلندمدت و پايدار
 • بکارگيري رويکردهاي دانش بنيان مبتني بر بين المللي شدن
 • توانمندسازي و توسعه سرمايه هاي انساني
پس از ساماندهي اقدامات معطوف به بازنگري در برنامه راهبردي شرکت در سال 1393 و تصويب پورتفوي صنايع هدف براي افق منتهي به سال 1398شامل:
 • صنايع معدني (کاني هاي فلزي، غير فلزي و سيمان)
 • صنعت نفت، گاز و پتروشيمي
 • صنعت برق و انرژي
 • خدمات مالي (به همراه تکميل زنجيره و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات)
اقدامات شرکت طي سال 94 در دو حوزه شناسايي ساير حوزه هاي جذاب در فرصت هاي پيش رو و همچنين تعميق استراتژي ها از طريق عملياتي سازي در هلدينگ هاي موجود پيگيري شد که منجر به قرار گرفتن خدمات سلامت ( دارو، تجهيزات پزشکي و ...) در پرتفوي صنايع هدف شرکت از يک سو و شناسايي تنوع کسب و کارهاي هدف در صنايع معدني، نفت و گاز و پتروشيمي از سوي ديگر شد. جاري سازي راهبردهاي غدير در بستر برنامه ريزي استراتژيک در ساير حوزه ها در مسير شناسايي، پيکره بندي و نظام مستندسازي قرار دارد.
 • شفافيت در اهداف، برنامه‌ها، مباني تصميمات، منابع و مصارف براي همه ذينفعان
 • حرکت در راستاي منافع ملي و همسو با جهت گيري برنامه توسعه اقتصادي کشور
 • ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي و پايبندي به رعايت اخلاق حرفه‌اي
 • قانون مداري (از منظر درک، رعايت و اجرا) با تاکيد بر منافع ذينفعان
 • بهره‌گيري از دانش و آگاهي روزآمد و تلاش درجهت تقويت اقتصاد دانش بنيان
 • تاکيد بر شايسته سالاري با محور بکارگيري ابزارهاي شايسته