چگونه از وضعیت خرید و فروش و مطالبات سهام خود در شرکت مطلع شویم؟
برای دریافت سود سهم سالانه خود چگونه عمل نمائیم؟
سهامداران مقیم خارج از ایران چگونه سود خود را دریافت نمایند؟
چگونه برگ اوراق سهام خود را دریافت نمائیم؟
روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار شرکت کدامند؟
چگونه می توانم وارد سامانه امور سهام شرکت بشوم؟
رمز عبور خود را برای ورود سامانه امور سهام شرکت فراموش کرده ام.
چرا نمی توانم اطلاعات خود را در سامانه سهامداری مشاهده کنم؟
آیا مشارکت در افزایش سرمایه ها اجباری است ؟
انتقال دارایی سهام و حقوق قانونی سهامداران متوفی را چگونه پیگیری نمائیم؟