آدرس:  تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - خیابان سرو پلاک 58

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۸۷۱۶۳     ۶ - ۰۲۱۸۸۷۸۷۱۶۵      ۴،۶- ۰۲۱۸۸۶۵۹۶۷۲

دورنگار سهام : 88780739

دورنگار دبیرخانه :88787167 

کدپستی: 1968944168