آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1193977.72
تغییر شاخص: -0.9831
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
زمان سرجمع معاملات: 16:28
تعداد معاملات: 335388
ارزش معاملات: 68,425,272,935,003
حجم معاملات: 6,791,487,941
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 47,714,553,114,235,900