آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1230150.55
تغییر شاخص: -0.4558
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
زمان سرجمع معاملات: 95:53
تعداد معاملات: 493763
ارزش معاملات: 39,240,737,196,090
حجم معاملات: 3,242,037,767
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 48,909,003,509,384,400