آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 269986.20
تغییر شاخص: 1.4501
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
زمان سرجمع معاملات: 12:53
تعداد معاملات: 407397
ارزش معاملات: 14,092,518,674,020
حجم معاملات: 5,176,576,887
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 9,916,009,114,905,220