صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
چشم انداز
 • رسيدن به جايگاه يکي از سه شرکت برتر سرمايهگذاري چند کسب و کاره در سطح کشور به لحاظ ارزش داراييها با اتکا به توانمنديهاي ملي، مديريتي و سرمايه انساني در اختيار.

ماموریت
 • تحقق انتظارات سهامداران درخصوص بازده مورد انتظار و پرداخت سود نقدي در زمان مناسب
  کسب بالاترين بازده ممکن و بکارگيري تمام توان و استعداد به منظور بهبود ارزش دارائيهاي در اختيار
  انتخاب بهينه قلمرو فعاليت هاي اقتصادي از ميان فرصتهاي جذاب
  خلق ارزش و ثروت در چارچوب بازدهي نقدي و ارزش افزوده حاصل از سرمايه گذاري (با تکيه بر ايجاد زنجيره ارزش)
  فراهم آوردن زمينه سودآوري بلندمدت و پايدار
 • بکارگيري رويکردهاي دانش بنيان مبتني بر بين المللي شدن
  توانمندسازي و توسعه سرمايه هاي انساني


سیاست ها و برنامه ريزي استراتژيك 
 • پس از ساماندهي اقدامات معطوف به بازنگري در برنامه راهبردي شرکت در سال 1393 و تصويب پورتفوي صنايع هدف براي افق منتهي به سال 1398شامل:
  • صنايع معدني (کاني هاي  فلزي، غير فلزي و سيمان)
  • صنعت نفت، گاز و پتروشيمي
  • صنعت برق و انرژي
  • خدمات  مالي (به همراه تکميل زنجيره و خدمات فنآوري اطلاعات و ارتباطات)

  اقدامات شرکت طي سال 94 در دو حوزه شناسايي ساير حوزه هاي جذاب در فرصتهاي پيش رو و همچنين تعميق استراتژي ها از طريق عملياتي سازي در هلدينگهاي موجود پيگيري شد که منجر به قرار گرفتن خدمات سلامت( دارو، تجهيزات پزشکي و ...) در پرتفوي صنايع هدف شرکت از يک سو و شناسايي تنوع کسب و کارهاي هدف در صنايع معدني، نفت و گاز و پتروشيمي از سوي ديگر شد. جاري سازي راهبردهاي غدير در بستر برنامه ريزي استراتژيک در ساير حوزه ها در مسير شناسايي، پيکره بندي و نظام مستندسازي قرار دارد

ارزش‌هاي محوري
 • شفافيت در اهداف، برنامه‌ها، مباني تصميمات، منابع و مصارف براي همه ذينفعان
  حرکت در راستاي منافع ملي و همسو با جهت گيري برنامه توسعه اقتصادي کشور
  ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي و پايبندي به رعايت اخلاق حرفه‌اي
  قانون مداري (از منظر درک، رعايت و اجرا) با تاکيد بر منافع ذينفعان
  بهره‌گيري از دانش و آگاهي روزآمد و تلاش درجهت تقويت اقتصاد دانش بنيان
  تاکيد بر شايسته سالاري با محور بکارگيري ابزارهاي شايسته