صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
پيام مدیرعامل
  • امروز براي همه ، بودن در غدير مايه مباهات و افتخار است. اينک غدير يکي از بزرگترين شرکت هاي سرمايه گذاري در کشور است و در حال تبديل شدن به يک شرکت نام آشنا در عرصه بين المللي است. آغاز همکاري هاي غدير با شرکت هاي بزرگ بين المللي در نقاط مختلف جهان ، از اروپا تا آسيا ، نويد بخش اين موضوع مي باشد. اين ثمره تلاش هاي غدير در دوسال اخير در ايجاد توانمندي هاي لازم به منظور استفاده از فرصت هاي پسا برجام بوده که در آينده نزديک دستاوردهاي آن نمود پيدا خواهد کرد.

   يکي ديگر از توفيقات غدير حرکت تدريجي آن براي تبديل شدن به يک «سازمان هلدينگ استراتژي محور» مي باشد.در اين زمينه توجه به روش هاي هم افزايي ممکن در گروه غدير و در بين هلدينگ ها از رويکردهايي است که غدير را به سمت تاسيس يک گروه مالي تخصصي در سال مورد گزارش رهنمون کرد. همچنين پي گيري تدوين استراتژي عملياتي هلدينگ ها به منظور ايجاد حلقه هاي زيرين تفکر استراتژيک در مجموعه از برنامه هاي غدير بوده است. علاوه بر موارد فوق ، استراتژي حضور در «حوزه سلامت» از انتخاب هاي غدير در حوزه فرصت هاي پيش روي مي باشد که گام هاي اوليه در اين زمينه برداشته شده است.

   اين امر به خوبي آشکار است که موفقيت هلدينگ هاي زير مجموعه غدير منوط به تعامل مناسب و نظارت کارآمد غدير بر آنها مي باشد. در اين راستا ، تعميق اصول حاکميت شرکتي در سطح هلدينگ ها از برنامه هاي سال 1394 بوده است.  نظارت هاي دقيق تر بر افزايش سرمايه هلدينگ ها ، پي گيري  نظام مند وصول مطالبات ، حرکت به سمت استقرار نظام جامع مديريت ريسک با تشکيل کميته هاي ريسک در سطح هلدينگ ها و حرکت به سمت استقرار نرم افزار اطلاعات مالي به جهت کاهش زمان و هزينه انتقال اطلاعات  در زمره مهمترين اقدامات اين حوزه بوده است.

   اميدوارم غدير در سال هاي آتي به مقام « يکي از سه شرکت برتر سرمايه گذاري چند کسب وکاره » در اقتصاد ايران دست يابد. بي شک اين امر در سايه همدلي و همکاري همه ذي نفعان غدير چندان دور از دسترس نخواهد بود.