صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
نمای بازار
آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 89339.10
تغییر شاخص: 0.6359
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
زمان سرجمع معاملات: 12:49
تعداد معاملات: 65308
ارزش معاملات: 2,822,266,106,512
حجم معاملات: 1,093,362,250
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,564,485,611,622,570