صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
نمای بازار
آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 81741.90
تغییر شاخص: 0.0558
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
زمان سرجمع معاملات: 12:40
تعداد معاملات: 44029
ارزش معاملات: 2,708,200,338,065
حجم معاملات: 725,473,585
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,223,785,105,937,690