صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
نمای بازار
آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 77502.90
تغییر شاخص: 0.0221
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶
زمان سرجمع معاملات: 12:42
تعداد معاملات: 45236
ارزش معاملات: 1,424,752,086,817
حجم معاملات: 414,300,756
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,231,038,746,605,960