صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
نمای بازار
آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 78652.70
تغییر شاخص: -0.1061
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
زمان سرجمع معاملات: 12:33
تعداد معاملات: 27907
ارزش معاملات: 1,119,159,483,947
حجم معاملات: 428,705,954
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,192,216,231,611,340