صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
نمای بازار
آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 78249.10
تغییر شاخص: -1.2798
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
زمان سرجمع معاملات: 14:13
تعداد معاملات: 57318
ارزش معاملات: 1,786,463,900,663
حجم معاملات: 1,174,586,728
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,275,796,758,880,890