صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
نمای بازار
آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 77800.20
تغییر شاخص: 0.1313
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
زمان سرجمع معاملات: 15:23
تعداد معاملات: 49461
ارزش معاملات: 3,322,894,158,706
حجم معاملات: 1,538,177,120
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,262,253,787,037,120