صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
نمای بازار
آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 79865.00
تغییر شاخص: 0.1372
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
زمان سرجمع معاملات: 11:27
تعداد معاملات: 52683
ارزش معاملات: 19,908,992,152,921
حجم معاملات: 4,425,530,726
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,306,963,321,082,030