هلدینگ سیمان

شرکت توسعه صنعت سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به عنوان یک شرکت مادرتخصصی در صنعت سیمان با هدف ایجاد، توسعه، راه اندازی و اداره انواع پروژه ها و واحدهای تولیدی در این صنعت و صنایع وابسته از سال 1382 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است. شرکت سرمایه گذاری غدیر مالک 100 درصد سهام این شرکت با سرمایه 3.350 میلیارد ریال می باشد. شرکت سرمایه و صنعت غدیر با مدیریت 4 شرکت بزرگ تولید کننده: سیمان سپاهان، سیمان شرق، سیمان کردستان و سیمان دشستان، 10 درصد از سهم بازار سیمان کشور را در اختیار داشته و از این حیث در جایگاه سوم صنعت در بین هلدینگ های سیمانی کشور قرار دارد. این شرکت با نماد "سغدیر" در بازار دوم فرابورس درج شده و فرآیند پذیرش و عرضه سهام آن در فرابورس در حال پیگیری می باشد. سیمان سپاهان: این شرکت با در اختیار داشتن سه کوره هر یک به ظرفیت 3.300 تن تولید روزانه کلینکر دارای ظرفیت تولید سیمان مجموعاً به میزان 3.7 میلیون تن بوده و سهام آن در بازار اول بورس با نماد "سپاها" در حال معامله می باشد. این شرکت 50% بازار مصرف شهر اصفهان را در اختیار دارد. 56% از سهام این شرکت در اختیار شرکت توسعه سرمایه و صنعت سیمان غدیر می باشد. سیمان شرق: ظرفیت تولید سالانه سیمان در این شرکت 2 میلیون تن بوده و مالک بزرگترین خط تولید سیمان سفید کشور به ظرفیت روزانه 1.000 تن در شرکت سیمان سفید شرق می باشد. این شرکت بزرگترین کارخانه تولید سیمان در خراسان بزرگ بوده و 85 درصد مصرف سیمان در شهر مشهد را تامین می نماید. بازارهای صادراتی این شرکت کشورهای افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و روسیه میباشد. 46% از سهام این شرکت در اختیار شرکت توسعه سرمایه و صنعت سیمان غدیر می باشد. سیمان کردستان: این شرکت با ظرفیت تولید سالانه بیش از یک میلیون تن سیمان در نزدیکی شهرستان بیجار واقع شده است. 54% از سهام این شرکت در اختیار شرکت توسعه و صنعت سیمان غدیر می باشد. سیمان دشستان: 48% از سهام این شرکت در اختیار شرکت توسعه صنعت و سیمان غدیر بوده و با ظرفیت تولید سالانه بیش از یک میلیون تن سیمان، مالک سیمان منددشتی نیز میباشد.

Contact Information

تهران - خ. شهید بهشتی - بین سهروردی و تختی - پلاک ۲۲۰

021-88534738-40

021-88506031

info@giidc.com

www.giidc.com