شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (سهامی خاص)

این شرکت در سال 1390 به عنوان یک شرکت مادرتخصصی در حوزه سرمایه گذاری در صنایع تولید و توزیع برق و انرژی تاسیس شده و سرمایه آن اینک 9.962 میلیارد ریال می باشد. شرکت سرمایه گذاری غدیر مالک 100 درصد سهام این شرکت است. این شرکت مدیریت 3 درصد از ظرفیت تولید برق کل کشور را بر عهده دارد.

Contact Information

تهران،خیابان ولیعصر ، خیابان عباسپور (توانیر)خیابان نظامی گنجوی کوچه احتشام پلاک 14

021-88191041

021-89787431

info@geicgroup.com

www.geicgroup.com