طرح های در حال اجرا

طرح های عمده گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

طرح های عمده در دست اجرا نام شرکت فرعی مبالغ هزینه های برآوردی طرح درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ 98/09/30 درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ 99/09/30 پیش بینی درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ 1400/09/30 تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر
طرح اوره و آمونیاک فاز 2 پتروشیمی کرمانشاه میلیون یورو 312 31 40.1 75 اسفندماه 1401 خط تولید جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی
واحد پلی پروپلین پتروشیمی تبریز میلیون یورو 16.5 15 40 90 اسفند 1400 سودآوری و تکمیل زنجیره ارزش
گوگرد زدایی محصولات میانی تقطیر پالایشگاه شیراز میلیون دلار 183 8 20.9 69.4 آذر 1401 بهبود کیفیت فرآورده ها و افزایش سودآوری
طرح مجتمع الفین 12- فاز یک پتروشیمی کیان میلیون یورو 1,435 8 20.4 52.5 شهریور ماه 1402 خط تولید جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی
پالایشگاه سیراف ستاره سبز سیراف میلیون دلار 750 0 1.4 25 1402/02/15 خط تولید جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی

طرح های در دست اجرای گروه برق و انرژی

طرح های عمده در دست اجرا نام شرکت فرعی مبالغ هزینه های برآوردی طرح درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ 98/09/30 درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ 99/09/30 پیش بینی درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ 1400/09/30 تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر
نیروگاه سیکل ترکیبی قشم تولید انرژی گستر قشم میلیون یورو 292 49.64 60.66 61 هر دو واحد گازی در تابستان 99 سنکرون شد احداث نیروگاه برق جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه برق و انرژی
نیروگاه خورشیدی کوشک یزد برق و انرژی غدیر قم میلیون یورو 5.5 0 40 100 تیر1400 نیروگاه جدید ، افزایش تولید برق و سودآوری

طرح های عمده گروه بین المللی صنایع و معادن غدیر :

طرح های عمده در دست اجرا نام شرکت فرعی مبالغ هزینه های برآوردی طرح درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ 98/09/30 درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ 99/09/30 پیش بینی درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ 1400/09/30 تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر
طرح واحد فولادسازی با تولید سالیانه 1،000،000تن شمش فولاد شرکت فولاد غدیر نی ریز میلیون یورو 215 46 56 89 اسفند 1400 در راستای سودآوری گروه و تکمیل زنجیره ارزش
گندله سازی بهاباد آهن و فولاد غدیر ایرانیان میلیون یورو 141 29 45 82 شهریور 1401 خط تولید جدید ، تکمیل زنجیره ارزش و سودآوری
طرح احداث کارخانه تولید آلومینیم با ظرفیت اسمی 300،000تن درسال شرکت مجتمع صنایع الومینیم جنوب میلیون یوان 8,230 92 94.3 100 بهره برداری تدریجی و تولید از آذر ماه 1398 آغاز شده است. تکمیل ظرفیت تا خرداد 1400 احداث کارخانه آلومینیم و افزایش سودآوری گروه