اخبار

کسب نشان عالی مدیر برتر سال
تمرکز بر افزایش بازدهی و سودآوری
افتتاح نیروگاه خورشیدی
بازدید دوره ای مدیر عامل
کسب تندیس مدیر برتر
طرح توسعۀ پتروشیمی تبریز
تبریک روز دختران
تفاهم نامۀ همکاری
بازدید دوره ای مدیر عامل
بازدید دوره ای مدیر عامل
پرداخت سود سهام

پرداخت سود سهام

بازدید دوره ای مدیر عامل
مراسم روز پدر

مراسم روز پدر