چشم انداز و ماموریت

چشم انداز شرکت سرمایه گذاری غدیر در افق زمانی 1402

شرکت سرمایه گذاری غدیر در افق سال 1402، شرکتی است: غنی از ارزش برای ذینفعان به ویژه سهامداران، دانش محور و متخصص، یادگیرنده و منعطف، دوستدار محیط زیست و اجتماع یادگیری از تجربیات گذشته و دانش روز راهبر، هدایت کننده و ارزش آفرین برای تمامی بخش های زیرمجموعه. همچنین ؛ این شرکت از لحاظ اعتبار و گردش مالی یکی از برجسته ترین هلدینگ های چند کسب و کاره در سطح کشور و منطقه بوده و در تمامی بخش های زیرمجموعه آن سود پایدار و ارزشمند برای سهامداران و ذینفعان تولید می نماید.

ماموریت شرکت سرمایه گذاری غدیر

شرکت سرمایه گذاری غدیر با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، جذاب ترین فرصت های موجود در بازارهای اولیه و ثانویه داخلی و بین المللی را شناسایی نموده و با سرمایه گذاری در آنها از طریق هلدینگ های مبتنی بر دانش و فناوری، تلاش می نماید تا انتظارات تمامی ذینفعان به ویژه سهامداران را برآورده سازد.

ارزش های اخلاقی شرکت سرمایه گذاری غدیر

    اهتمام به اخلاق حرفه ای زمان شناسی و استفاده بهینه از فرصت های اقتصادی غرور و افتخار به غدیر و اعتبار برند دوستدار محیط زیست و اجتماع یادگیری از تجربیات گذشته و دانش روز رفاه و تکریم کارکنان

اهداف آرماني غدير

ارتقاء ارزش داراييهاي شرکت به منظور تداوم و افزايش سودآوري و تبديل شدن به الگوي بنگاه داري نوين